תגבור באוריינות אקדמית

ידוע לי כי ההרשמה היא במתכונת של "כל הקודם זוכה" ופתיחת התגבור מותנית במספר מינימום של נרשמים. אישור הרשמה מותנה במקום פנוי. ידוע לי כי במידה וארצה לבטל את הרשמתי עלי להודיע בכתב למשרדי הדיקנט על ביטול ההרשמה עד 6 ימים לפני תחילת התרגול. ביטול ההרשמה והתשלום יהיה כרוך בדמי ביטול ועלות סליקת האשראי.

מציג את כל 6 התוצאות

מציג את כל 6 התוצאות